Ingen vekst uten god samhandling

Rask vekst er ikke noe som hender alle nye bedrifter, men for de som opplever det er det viktig å sikre at alle jobber så smart som mulig for å sikre at bedriften faktisk vokser. Men dessverre er det slik at mange ikke har den rette teknologien på plass for å sikre horisontal samhandling. Dermed blir arbeidsstyrken sittende å jobbe i siloer og hele bedriften kommer ut av synk.

Det er vel ingen nyhet for de fleste at kun å basere seg på telefon og epost i dag ikke lenger er effektivt nok. Spesielt når de ansatte er spredt rundt geografisk, jobber fra hjemmekontor, stadig er på reise eller er spredt rundt i et stort kontorbygg.

Mange bedrifter som sliter med dette ser på en rekke enkelt-løsninger som de deretter forsøker å få til å virke sammen. De enkelte løsningene er kanskje billige hver for seg, men blir ofte utrolig kostbare når man må leie dyre konsulenter for å få dem til å virke sammen. I tillegg får man dem kanskje ikke til å virke som sømløst og godt sammen som ønsket. Derved blir resultatet at man setter en bremsekloss på organisasjonen og arbeidsprosessene. Og da var hensikten borte.

Da er det bedre å se seg om etter en helhetlig løsning som er ferdig integrert i utgangspunktet, som dessuten befinner seg i nett-skyen slik at du sparer driftskostnader – og som dessuten inneholder alt du trenger av sosiale samhandlingsverktøy og epost.

Skjermbilde 2016-02-07 kl. 12.02.39Da det brasilianske selskapet Flex Contact Center etablerte seg i 2009. De vokste med lynets hastighet og i dag har de allerede 7.000 medarbeidere i fire brasilianske byer og flere stater. Bedriften tilbyr en rekke tjenester til næringslivet som f.eks. call center, helpdesk, telesales og collection. Med det store antallet ansatte og spredningen mellom flere byer fant de fort ut at de måtte knytte de ansatte sammen slik at de kunne utnytte kompetanse på tvers og samhandle raskere og bedre, både internt og eksternt.

For å løse behovene sine valgte selskapet IBM Connections Cloud som også en rekke norske bedrifter og nå også kommuner har gjort (Brainworker jobber med flere av dem).

Nå kan de ansatte i Flex Contact Center raskt dele, skrive og redigere de samme dokumentene samtidig og i sann tid i nett-skyen. At de nå slipper å redigere dokumentene hver for seg for så å sende dem til hverandre på epost har gjort at bedriften har kunnet redusere bruken av båndbredde med ca. 25 %. I tillegg har de kunnet øke servicegraden overfor sine kunder ved å bruke løsningen til å pushe meldinger direkte til den enkelte ansattes mobiltelefon via IBM Connections mobile applikasjon – og de har også opprettet digitale fellesskap der både ansatte og kunder kan dele relevant informasjon.

Mange er redde for å bytte ut sitt gamle epostsystem og den gamle måten å jobbe på fordi de er redde for å miste viktig informasjon i prosessen. Men dette er ofte en grunnløs frykt slik det også var for Flex Contact Center. De brukte IBM Connections Archive Essentials Cloud som gav dem sikker og kontinuerlig tilgang til epost gjennom hele flytteprosessen. Dette gjorde at prosessen gikk raskt og lot selskapet flytte fra et krevende ”on premise” miljø til en fleksibel skyløsning.

Med bare en times opplæring (jeg anbefaler tre timer) ble de ansatte komfortable med selskapets nye samhandlingsplattform. Nå kommer nyansatte langt raskere inn i jobben og skaper jobbresultater mye tidligere enn forventet.

Det neste skrittet for Flex Contact Center er å ta i bruk IBM Verse som en del av samhandlingsplattformen. IBM Verse er en del av IBM Connections Cloud og er en form for intuitiv og sosial epost som også inneholder avanserte analysemodeller som kan brukes til f.eks. å automatisere en del av epost-behandlingen.

Flere norske bedrifter tar nå i bruk IBM Verse for å øke produktiviteten i epost-behandlingen. Jeg har selv jobbet med flere av disse for å hjelpe deres ansatte over i en ny verden med nye og langt mer effektive arbeidsmetoder.

Nå har også norske kommuner, som sårt trenger å modernisere prosesser og samhandling både internt og mellom hverandre – oppdaget hvordan de kan gjøre dette med samme teknologi som Flex Contact Center – samtidig som de kutter i it-budsjettene! For tiden jobber jeg selv med to slike kommuner.

Vil du se nærmere på Flex Contact Center sitt case studie – klikk her!

NB! IBM Connections Cloud og IBM Verse er en helt ny genereasjon samhandlingsløsninger fra IBM og må ikke forveksles med tidligere tiders IBM Notes og IBM Domino.   Kategorier:Cloud, Nyhet, Produktivitet

%d bloggere like this: