Tradisjonell CRM er død. Kybernetikken overtar!

Om det er en ting vi kan si om den verden vi lever i så er det at den er komplisert. Slik er det også i salg: komplekse data, muligheter, prospekter, muligheter, komplekse salgs-prosesser, mange og komplekse salgskanaler, mange forskjellige og komplekse kunder, mange og innviklede produktlinjer, komplekse prisnivåer, kompleks, kompleks, kompleks…

Om noen tror det er enkelt å være en moderne selger så vet de ikke hva de snakker om. De er fullstendig på bærtur.

Men hvordan kan selgere og salgsledere forenkle og effektivisere alle disse komplekse tingene? Hvordan kan de få bedre oversikt over markedet og mulighetene? Hvordan kan de få kontroll på alle salgsprosessene? Hvordan kan de få bedre kunnskap om kundene sine?

Mange tror de oppnår dette ved å skaffe seg et komplisert dataverktøy for å ha oversikt over kunder og salgsprosesser. På fagspråket kaller de det gjerne CRM (Client Relationship Management), men det de bruker dette til er stort sett å holde orden på kundekontaktene og registrere hvilke aktiviteter de gjør overfor disse kundene.

Men spør en selger om hans CRM-verktøy bidrar til at han får solgt mer enn tidligere og jeg skal nesten garantere deg at han eller hun svarer et klart og tydelig Nei!

Jeg har selv jobbet i salg store deler av livet og jeg har aldri – aldri – hørt en selger som skrøt av CRM-løsningen han hadde til disposisjon. Men jeg har hørt utrolig mange selgere som syter og klager over CRM-løsningen og sier den er tungvint, tidkrevende og bare er et rent rapport-verktøy med kun en hensikt – å gi penge-tellerne på jobben store regneark å jobbe med.

I min siste jobb skiftet vi CRM-system i hvert fall fire-fem ganger. Hver gang trodde vi det skulle bli til det bedre, men neida, det ble heller verre. Og som salgsverktøy gjorde det i alle fall ingen nytte. De fleste lagde sine egne regneark, både selgere og salgssjefer.

Men heldigvis fins det moderne salgsverktøy som hjelper deg med selve salgsprosessen og som gjør arbeidet med overvåking av kundene, aktivitetene og alle analysene mye, mye enklere både for selgere og salgsledere.

Det er det verktøyet jeg selv valgte da jeg startet min egen konsulent-virksomhet sommeren 2015. Og nå i mars kom dette verktøyet i en ny utgave med navn Pipeliner CRM Automata.

Dette dataverktøyet har fått navnet sitt etter den greske matematikeren Hero(n) fra Alexandria. Noen kalte ham også Matematicus. Han ble født ca. 10 år før Kristus og døde ca 70 år atter Kristus. Et av hans viktigste vitenskapelige verk fikk navnet Automata og beskrev hvordan prosesser kunne automatiseres. I dag ser man på dette verket som et av de første formelle vitenskapelige arbeider innen kybernetikk.

Og det er nettopp det Pipeliner CRM Automata gjør. Det automatiserer en rekke av de prosessene selgere og salgsledere sliter med i dag. Både prosessen med å skaffe informasjon om kundene og prospektene, drive salgsprosessene fremover og analyserer aktivitetene, mulighetene og fremdriften på en så visuell måte at alle kan forstå og ha overblikk over alle salgsprosessene.

Kybernetikk er studien av hvordan maskiner kan skapes slik at de tenker og gjør som mennesker. Men kybernetikk beskrives også som kunsten å forenkle og brukes til å forstå det komplekse. Kybernetikken forenkler det komplekse ved å fremstille modeller av systemer som er for kompliserte for menneskene uten en eller annen form for assistanse. Dette er modeller som i sanntid hjelper brukeren å navigere, forstå og kommunisere.

B60BA33B-C200-4E7A-8171-6C450A8C78B7Det er dette konseptet som danner bakgrunnen for Pipeliner CRM Automata. En av de viktigste funksjonene i denne løsningen er Navigator. Med denne funksjonen har Pipeliner CRM fullstendig skilt lag med andre tradisjonelle CRM-løsninger og CRM-dashbord.

Navigator gir brukeren tilgang til langt mer sofistikert og målrettet informasjon. Den fjerner all annen informasjons-støy og retter brukerens oppmerksomhet mot det aller viktigste – fremdriften i salget.

Pipeliner Navigator har fem hovedkomponenter:

Activity Stream – dette er en liste over aktiviteter, oppgaver og muligheter, plassert på høyre side av skjermbildet. Du kan klikke på hvilket som helst av dem og få full oversikt over hva som må gjøres.

Target Overview – denne komponenten kombinerer funksjonene Dynamic Target og Target Trend Graph og viser fremdriften mot et salgsmål over en spesifikk tidsperiode basert på tre forskjellige metrics. Brukere av Pipeliner vet alltid hvor de er i relasjon til en kunde og hva som skal til for å nå målet.

Notifications – denne seksjonen inneholder «Tasks», «Missed Close Dates», «Velocity Issues» og «Largest Open Opportunity». (Velocity beskriver i dette tilfelle hvor fort salgs-muligheten beveger seg på vei til closing). Alt dette er viktige momenter for å lage gode salgs-prognoser.

Suggestions – i denne seksjonen kan du se hvilke tiltak som eventuelt bør settes inn på andre områder. Dette inkluderer «Cold Accounts», «Inactive Accounts», «Inactive Leads», «Stuck Opportunities», «New Leads». Dette er viktig om man ønsker å coache en selger som ikke oppnår de ønskede resultater.

Business Overview – denne seksjonen gir en grafisk oversikt over «Open Opportunities», «Open Sum», «Won Sum», og «Lost Sum» for et bestemt tidsrom. Med dette kan brukeren se i bakspeilet og samtidig se forover for å evaluere og justere aktivitetene fremover i tid.

BBC1E5F9-97F3-4CB5-B133-E132D8C4F4D5Pipeliner CRM Automata har også fått en ny «Forecast Report» som er et utmerket verktøy for en salgssjef når han eller hun skal sette nye salgsmål for den enkelte selger og salgsteamet. Denne rapporten kan skreddersys akkurat etter ens eget ønske og filtreres med profiler og delt med medlemmene av salgs-teamet.

To andre og mer administrative nyheter ved Pipeliner CRM Automata er «Dynamic Dropdowns» og «User Rights Management». Dropdown menyene kan nå relateres dynamisk til hverandre. Om du f.eks. velger et salgs-territorium vil du automatisk få en ny automatisk meny med selgerne som tilhører dette territoriet. Og når det gjelder administrasjon av brukere og rettigheter er dette betydelig forenklet i Pipeliner CRM Automata.

3983292D-F0C5-4C14-8BC3-93CA205774B4.png

Det er vanskelig å forklare den enorme forskjellen mellom Pipeliner CRM Automata og andre tradisjonelle CRM-løsninger som stort sett tjener som rapporterings-verktøy. Pipeliner CRM Automata viser veien inn i en ny fremtid når det gjelder effektive verktøy for effektive selgere.

– Du må se det for å tro det, sies det. Det gjelder også Pipeliner CRM Automata. Derfor tilbyr jeg deg å teste løsningen gratis ved å registrere deg her.  Da tilbyr jeg deg en time gratis veiledning for å komme i gang med testen.

   Kategorier:Nyhet

%d bloggere like this: