Prosjektstyring handler om mennesker!

Du kan si hva du vil. Du kan snakke deg bort og bruke alle de fine ordene om prosjektledelse, strategi, definisjon, kanban, profesjonelle kunder, gevinstrealisering, målbilder, scope, ansvar, eierskap, endringsregime, kontraktsmekanismer. Men det er bare ikke nok…

Det er vel og bra alt dette. Men om kommunikasjonen mellom prosjektdeltakerne svikter, da er alt håp ute. Hvis man ikke er i stand til å samhandle godt og intenst i alle faser av et prosjekt, så lykkes man ikke. Og da snakker jeg om samhandling mellom alle involverte i verdikjeden. Alle menneskene.

Prosjekter handler om mennesker mer enn noe annet. Det handler om at alle er unisont enige om målet og beskrivelsen av prosjektet. At de har den samme forståelse av hvilken forretningsverdi bestilleren av prosjektet ønsker å oppnå. Og at de har den samme forståelse om metodikk, kvalitet og tidsbegrep.

Prosjektledelse handler ikke bare om logistikk og evne til gjennomføring og skape kvalitet i alle ledd. Det handler først og fremst om ledelse – om å lede mennesker.Skjermbilde 2016-06-02 kl. 23.38.00

Derfor er begrepet Social Project Management så viktig. Og da trenger man de riktige folkene, men også de riktige verktøyene for å koble sammen menneskene i prosjektene. Ikke minst i disse dager da mennesker jobber fra der de til enhver tid befinner seg.

Vi har nylig hatt en debatt om outsourcing her i landet. Om hvor forferdelig det er at IT-arbeidsplasser forsvinner ut av landet. Det høres sånn ut på noen politikere.

Men faktum er at vi har over 6.500 ubesatte IT-stillinger i Norge fordi det rett og slett ikke finnes mange nok norske IT-konsulenter med den kompetansen bransjen etterspør. Derfor må man «insource» dyktige folk fra utlandet. Forskjellen er bare at de jobber fra sine hjemland. Remote.

Det det handler om er å knytte sammen prosjektmedarbeidere i faglige sosiale nettverk. Når du starter et nytt prosjekt så binder du sammen alle aktørene – også kunden- i et sosialt nettverk som igjen er knyttet til selve prosjektstyringsverktøyet. Alle har tilgang til den oppdaterte informasjonen, minutt fra minutt. Man deler notater, dokumenter, bilder, videos, lydfiler, tegninger – hva det måtte være. Man deler kommentarer, har digitale møter enten det er fra en mobil, nettbrett eller PC.

Og man har full oversikt over status på et hvert steg i prosjektet ved en prosjektvegg og forløpsindikatorer som tydelig viser hvordan fremdriften er, med røde lys der det butter slik at man raskt kan sette inn tiltak for å komme i gjenge.

Det er når man smelter et sosialt samhandlingsverktøy sammen med et prosjektstyrings-verktøy at man får den optimale flyten i et prosjekt. Det er også da man oppnår fortløpende kompetansedeling – og ivaretar all kompetanse og erfaring man har fått i prosjektet til senere bruk.

Dette gjør man elegant med kombinasjonen IBM Connections Cloud, Microsoft Project og ProjExec Live for IBM Connections Cloud. Kategorier:Nyhet

%d bloggere like this: