Her er 5 gode grunner til at du trenger et moderne salgsverktøy!

De fleste som jobber med salg har ett eller annet verktøy for å holde oversikt over kunder og aktiviteter. Men de fleste tradisjonelle CRM-løsninger (Customer Relationship Management) er etterhvert blitt noe umoderne og består stort sett av en database med kundekort og en liste med aktiviteter man har gjort. Det er sjelden man finner et CRM-system som forteller selgeren hva han eller hun bør gjøre i neste steg.

effective-sales-process-toolPipeliner CRM som jeg selv bruker er en løsning som skiller seg veldig ut fra de fleste andre tradisjonelle løsninger du finner på markedet. For tiden jobber jeg med å oversette løsningen til norsk.

Bestill din to ukers prøveversjon her!

Men tilbake til de 5 gode grunnene til at du trenger et moderne verktøy til å drive salgsprosessen:

  1. Holde oversikt over kunder og aktiviteter. Det er viktig å ha historikk over kundene slik at nye selgere fort kan sette seg inn i situasjonen når de skal overta en kunde-portefølje. Dette er det minste man må kunne forlange av et CRM-system.
  2. Forutsi og lage prognoser over kommende salg. Hvor mye omsetning kan vi forvente å lukke i tiden fremover og når. Dette er kjempeviktig for å styre salgsinnsatsen og ha orden på likviditeten i bedriften. Noen tradisjonelle CRM-løsninger har funksjoner som kan generere data for å lage slike prognoser. Men som oftest må du gjennom et Excel-ark for bearbeiding først. En topp moderne CRM-løsning gjør dette atuomatisk for deg og visualiserer prognosene for deg slik at du faktisk forstår dem ved bare å kaste et blikk på dem.
  3. Markedsføring og salgsaktiviteter må henge sammen i et moderne CRM-system. I dag er det slik at en kunde ofte er kommet over halvveis (60 %) i salgsprosessen når de først kommer i kontakt med selgeren. Derfor må prosessene for salg og marked være strømlinjeformede – og i én samlet prosess. Et moderne salgsverktøy vil derfor kunne analysere disse prosessene for hvert steg og gi forslag til neste aktivitet man bør foreta seg overfor kunden. Dette vil redusere tiden det tar fra man får inn et nytt lead og til man closer salget. (Beklager de engelske faguttrykkene – det er nesten umulig å finne gode, dekkende norske ord for disse begrepene).
  4. En moderne CRM-løsning må være enkel å bruke – ikke bare for selgerne – men ikke minst for salgsledelsen. Med bare et blikk skal en salgssjef kunne se situasjonen for hvert eneste markedssegmet, hver region, hvert produktområde, hver avdeling – ja, ikke minst hver selger. Hvor mange kvalifiserte leads er det? Hvor mange prospects venter på å få et tilbud? Hvor mange potensielle kunder har bedt om et møte eller en demo? Hvor mange potensielle kunder trenger oppfølging og når og hva? Alle slike ting må et godt CRM-system kunne holde orden på og tydeliggjøre på en enkel og visuell måte. Salgssjefer og selgere skal ikke bruke tiden sin på å analysere endeløse regneark. De skal ha ørneblikk på situasjonen og ta action!
  5. Greit at du har mange data i det systemet du benytter i dag. Det er fint det. Men kan du bruke dem til noe nyttig? Krever det finlesing av gedigne regneark og bortgjemte detaljer? Hvor mange timer bruker du på å studere alle fakta, dri og vrenge på dem for å få noe vettug ut av dem. Noe du kan bruke til noe fornuftig – noe som hjelper deg å selge mer?

csm_4-reasons-you-need-a-tool-to-manage-your-sales-process_e0ce5a533f

Er du egentlig fornøyd med det tradisjonelle CRM-systemet du har i dag? I hvor stor grad bruker selgerne det? Lite eller mye? Av erfaring med «ørten» tradisjonelle og trauste CRM-løsninger tipper jeg det første. Hvor mange selgere eller salgssjefer kjenner du som simpelthen elsker sin CRM-løsning?

Kanskje er det på tide å se seg om etter en ny? En som selgerne faktisk liker å bruke fordi den gjør jobben enklere for dem. Fordi de slipper ørkesløse analyser sammen med sin salgssjef, fordi de alltid har løsningen og alle dataene med seg i lomma. Fordi de med et enkelt blikk ser hvordan de ligger an både i forhold til omsetningsmål, aktiviteter og dessuten får alle nyhetene om kundene løpende servert som om de hadde sin egen butler eller hovmester.

Kanskje er det på tide å kaste ut alle de gamle hindringene og få en ny måte å jobbe på som ikke krever masser av rapportering og dataregistrering.

Kanskje er det på tide å sette selgerne fri fra all frustrasjon over byråkratiske løsninger og alle tidstyver.

Kanskje er det på tide å frigjøre selgernes tid slik at de kan bruke maksimalt av sin tid, sin kunnskap og sin energi på det de burde:

Å selge!

Book din egen demo!

 

 Kategorier:Nyhet, Pipeliner

%d bloggere like this: