Kom med dine ønsker til IBM Connections-utviklerne!

Bruker du IBM Connections, men synes det mangler en funksjon? Da har du faktisk muligheten til å presentere idéene dine overfor utviklerne og dermed påvirke hvilke funksjoner som kommer i fremtidige versjoner.

Dette kan du gjøre på websiden IBM Connections Product Ideas Lab der du også kan stemme på forslag som allerede ligger der. Her får du også oversikt over hvilke idéer som er under vurdering, hvilke som er planlagt gjennomført og hvilke som er vurdert og forkastet. Du får også oversikt over hvilke forbedringer og forslag som er etterkommet.

Om du ikke har en egen idé eller ønskemål om nye funksjoner eller forbedringer så kan det likevel være nyttig å stikke innom websiden av og til for å være oppdatert om hva som rører seg!

Her er linken til siden: https://connections.ideas.aha.io/?sort=recent

 Kategorier:IBM Connections Cloud, Nyhet

%d bloggere like this: