Vi oppdaterer oss for å ligge i front!

Brainworker AS ønsker å ligge helt i front når det gjelder kunnskap om digital sosial samhandling. Derfor deltar vi stadig vekk på viktige konferanser der vi møter de dyktigste spesialistene fra hele verden.

På slike konferanser møter vi våre teknologi-partnere, utviklere, rådgivere, samarbeidspartnere og kunder fra inn- og utland. Vi suger til oss kunnskap og erfaringer og knytter forbindelser med nye samarbeidspartnere.

Brainworker AS er et nettverk av spesialister på digital sosial samhandling. Dette er personer og bedrifter med spesialkunnskap på forskjellige fagfelt innen området og som har nyttig kunnskap og erfaringer våre kunder kan trekke på.

Nå drar vi igjen ut i verden for å hente ny kunnskap – ikke minst når det gjelder den arbeidskultur-endringen det er å innføre en ny, åpen og digital måte å jobbe på:

13 – 15 mai er vi i Brüssel, Belgia, hvor vi deltar på Engage 2019. Dette er en av de mest populære konferansene for miljøet rundt applikasjons-serveren Domino, men også samhandlings-plattformen Connections.

11 – 12 juni er vi i Stockholm, Sverige, hvor vi deltar på ISBG Nordic Spring Seminar. ISBG er en norsk brukergruppe for kunder som bruker programvare fra IBM (IBM Software Bruker Gruppe). Gruppen er frittstående og arbeider på entusiastisk og frivillig basis med å skape arenaer for brukerne. De har en historie bak seg hvor de spesielt har hatt suksess med sine store Vår-seminarer over to dager, gjerne ved Farris Bad i Larvik. De har også hatt en beundringsverdig evne til å skaffe de beste, mest kjente og de aller mest etterspurte foredragsholderne i verden. Nå eksporterer ISBG sin suksess til Stockholm i Sverige i et forsøk på å bygge opp et nordisk miljø.

16 – 17 september er vi i München, Tyskland, hvor vi deltar på Social Connections 15. Dette er den femtende konferansen i rekken hvorav vi har deltatt på flere med stort hell. Konferansen fokuserer på samhandlings-plattformen Connections, fremtidens arbeidsmetoder, sosial samhandling og sosiale, digitale nettverk for små og store bedrifter og organisasjoner. Dette er en konferanse som i stor grad henvender seg til forretnings-strateger, bedrifts-utviklere, personalsjefer, toppledere og andre med interesse for å utvikle bedriftskultur, samhandling, kunnskapsdeling og produktivitet i bedrifter og organisasjoner. Her får man ikke minst ta del i mye erfaring og kunnskap når det gjelder implementering av nye måter å jobbe på.

 

 Kategorier:Nyhet

%d bloggere like this: