Effektiv Samhandling

Når mennesker samarbeider tett og effektiv, deler kunnskap og kommuniserer åpent, frigjøres det sterke og kreative krefter i en organisasjon. Det dreier seg om å legge til rette for effektiv samhandling både internt og eksternt.

Den menneskelige hjernen er den kraftigste datamaskinen som finnes. Milliarder av hjerneceller prosesserer og analyserer informasjon i et rasende høyt tempo for så skape resultater.

Har du noen gang tenkt over hvor mange slike super-prosessorer du har ansatt i din bedrift? Hva om du kunne koble dem sammen og skape en super-hjerne? Er det mulig?

Ja, riktignok ikke som i de gode gamle Matrix-filmene med en datakabel i nakken, men man kan «clustre» hjerner slik man setter dagens data-servere i cluster for å utnytte den samlede datakraften og spre dataene på flere lagringsenheter for å unngå tap av data om en av serverne går ned.

I dag gjør man dette ved hjelp av moderne digitale samhandlings-verktøy som lar mennesker jobbe på tvers av organisatoriske og geografiske skillelinjer. Det er ikke nok å dele dokumenter, det skaper på langt nær den verdien en bedrift trenger å få ut av teknologien. Det er dialogen og idé-utvekslingen rundt dokumentene som har størst verdi. Derfor må man koble menneskene og deres dialoger i sanntid sammen med dokumentene. Man må bidra til å skape faglige grupper og fellesskap der medarbeidere kan utveksle informasjon, kompetanse, idéer og erfaringer.

McKinsey, som selv er en Social Business, har gjort en rekke undersøkelser om verdien av å ta i bruke slike moderne sosiale verktøy i bedrifter og fastslår at man kan oppnå opptil 25 % høyere produktivitet hos medarbeiderne.

BRAINWORKER har dette som spesialområde og er ledende på dette området i Norge. Vi har 15 års erfaring med implementering av Social Business verktøy og Social Business Model i en rekke store og små bedrifter i Norge.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon for å finne ut om dette kan være noe for nettopp din bedrift.

%d bloggere like this: