Rådgivning

Å ta i bruk ny samhandlingsteknologi uten solid forankring i praktiske erfaringer, teoretisk kunnskap og gjennomprøvede endringsmetoder vil ikke bidra til økt produktivitet og adferdsendring i en bedrift. Det vil i en lang periode skape mer kaos, dobbeltarbeide og være en bortkastet investering. Populært kaller vi dette BITIOT-metoden (Build It and Throw It Out There).

Brainworker har erfaring fra en rekke kjente norske bedrifter som har gjort slike endringsprosesser. Navn oppgis på forespørsel.

Vi bygger vår rådgivning på kjente metoder fra bl.a. The Michael Sampson Company Ltd og IBM International. Brainworker bidrar med råd om strategi og gjennomføring, utarbeider planer, gjennomfører intern markedsføring, motivasjon, opplæring og oppfølging av brukerne i ettertid.

En investering i ny teknologi uten at dette samtidig bidrar til produktiv adferdsendring hos de ansatte, er en bortkastet investering. Husk det er ikke IT-systemene som gir effektivitetsgevinsten, men hvordan de ansatte bruker systemene.

%d bloggere like this: