Social Business

Begrepet Social Business har mange definisjoner. Slår du opp på wikipedia får det en helt annen betydning enn den som har vært mest aktuell de siste årene. Da som en beskrivelse av en ny strategi for bedrifter og organisasjoner som ønsker å samhandle bedre internt og eksternt. Bedrifter som ønsker å åpne opp de vanntette skottene mellom avdelinger og divisjoner i bedriften for å øke den gjennomgripende kompetansen og forbedre samhandlingen internt og eksternt. Grunnen? Å skape høyere produktivitet og økt lønnsomhet.

Sandy Carter, IBM Vice President, sier det slik i sin bok Get Bold – Using Social Media to Create a New Type of Social Business:

A Social Business is a business that embeds «social» in all of its processes, connections people to people, people to information, and data to insight. It is a company that engages its employees and clients in a two-way dialogue with social tools, is transparent in sharing its expertise beyond its four walls, and is noble in its use of insight to change on a dime. It is different from social media, in that social media primarily adresses or focuses on marketing and public relations.

Selv føyer jeg gjerne til et par setninger basert på hva jeg har lært om business gjennom et langt liv:

A Social Business transforms its insight, its data and its competence to customer focused activities. It is not the competence and the skills or the machines that creates the value. Its the people and their activities.

Brainworker har som hovedoppgave å hjelpe bedrifter å utvikle seg til å bli en «Social Business» for å skape høyere produktivitet, bedre utnyttelsen av den samlede kunnskapen i organisasjonen for derved å oppnå en bedre jobbsituasjon for medarbeiderne og høyere fortjeneste på bunnlinjen.

Dette gjør vi ved å hjelpe til med å utvikle strategien, planlegge og gjennomføre en adferdsendringen som skal til i bedriftskulturen for å skape større engasjement. Vi tar oss av opplæring og motivasjon. Med hjelp av nye digitale verktøy skaper vi et sosialt lim mellom bedriftens avdelinger og ansatte.

Gjør du som du alltid har gjort blir resultatet som det alltid har blitt. Skal man forbedre resultatene må man endre på arbeidsmetodene. Vi bidrar til «A New Way To Work».

%d bloggere like this: